ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује јавни позив за предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора, за следеће области истраживања:

У ОБЛАСТИ ОСНОВНИХ ИСТРАЖИВАЊА:

 1. Матични научни одбор за биологију,
 2. Матични научни одбор за хемију,
 3. Матични научни одбор за физику,
 4. Матични научни одбор за медицинске науке,
 5. Матични научни одбор за математику, компјутерске науке и механику,
 6. Матични научни одбор за геонауке и астрономију,
 7. Матични научни одбор за права, економију и политичке науке
 8. Матични научни одбор за филозофију, психологију, педагогију и социологију
 9. Матични научни одбор за језик и књижевност,
 10. Матични научни одбор за историју, археологију и етнологију.

У ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА:

 1. Матични научни одбор за биотехнологију и пољопривреду,
 2. Матични научни одбор за електронику, телекомуникације и информационе техологије,
 3. Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност,
 4. Матични научни одбор за материјале и хемијске технологије,
 5. Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер,
 6. Матични научни одбор за саобраћај, урбанизам и грађевинарство,
 7. Матични научни одбор за уређење, заштиту и коришћења вода, земљишта и ваздуха.

Право предлагања кандидата за чланове матичних научних одбора имају:

 • Научна и наставно-научна већа научноистраживачких организација (института и факултета) које су акредитоване и уписане у Регистар научноистраживачких организација Министарства, закључно са 11.08.2021. године
 • Српска академија наука и уметности.

Кандидати за чланове матичних научних одбора могу бити: истраживачи у звању научног саветника или редовног професора универзитета.

Научна, односно наставно-научна већа научноистраживачких организација (института и факултета), односно Академија могу предлагати кандидате за чланове матичних научних одбора од дана објављивања овог јавног позива на сајту Министарства, закључно са 11.8.2021. године.

Предлог кандидата за чланове матичних научних одбора доставља се на следећи начин:

 • Образац Пријаве за матични научни одбор попуњавате на адреси:

https://upitnici.prosveta.gov.rs/index.php/439115?lang=sr

 • штампаном облику образац, прилог обрасца (научна биографија) и пропратни допис

научноистраживачке организације, потписан од стране директора/декана путем поште, на следећу адресу:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА,

са назнаком

„Предлог кандидата за чланове матичних научних одбора”

Немањина 22-24

11000 БЕОГРАД

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За додатна упутства и појашњења

Контакт телефони:

 • 011/3640-230: ЈАСМИНА ГРУБИН – за матичне научне одборе у области основних

истраживања

 • 011/3640-230: ВОЈИСЛАВ СТЕФАНОВИЋ – за матичне научне одборе у области технолошког развоја

Е-mail адреса:

maticni.odbori@prosveta.gov.rs

ПРЕУЗМИТЕ:

 

Loading