ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за пријаву и учешће у реализацију иновационих пројеката по Програму иновационе делатности утврђеном за 2016. годину

Програм иновационе делатности за 2016. годину се остварују путем иновационих пројеката у чијој реализацији учествују развојно-производни центри из чл. 16. став 1. Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05,18/10 и 55/13 – Закон), регистровани субјект иновационе делатности – правно лице уписано у Регистар иновационе делатности – Регистар који води Министарство просвете, науке и технолошког развоја – Министарство.

Регистровани субјекти иновационе делатности развојно-производни центри, пријављују иновационе пројекте који ће допринети реализацији циљева програма иновационе делатности за 2016. годину утврђених Уредбом Владе („Службени гласник РС”, број 80/2016) – програм финансирања иновационих пројеката који за резултат имају развијен комерцијално врификован производ, укључујући и софтвер, процес, технологију или услугу.

По овом јавном позиву регистровани субјект иновационе делатности – развојно– производни центар може пријавити сходно расположивим буџетским средствима само један иновациони пројекат који по претежним својствима за непосредан резултат има стварање нових производа, технологија, процеса и услуга или значајну измену постојећих у складу са потребама тржишта.

По овом позиву се пријављују иновациони пројекти који трају до 12 месеци, а реализују се до краја 2017. године.

ПРЕУЗМИТЕ ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ПРЕУЗМИТЕ Упутство и формуларе за пријаву

Loading