ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за прикупљање предлога пројеката за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у суботу 15. августа 2015. године упутило је јавни позив свим заинтересованим високошколским установама, научноистраживачким организацијама, другим организацијама и удружењима регистрованим за обављање делатности образовања или науке, да предложе пројекте за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору.

Циљ јавног позива је да се направи листа приоритетних пројеката како би се у сарадњи са зајмодавцем – Европском инвестиционом банком одредили нови пројекти за финансирање из неискоришћених средстава кредита уговореног 2010. године, претходно намењених за групу пројеката који у протеклом периоду нису реализовани и пројеката који због промењених тржишних околности захтевају ревизију. Јавни позив се односи на пројекте за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору у Србији укључујући модернизацију постојећих истраживачких капацитета и инфраструктуре, редефинисање и формирање нових научних или образовних центара, изградњу смештајних објеката за студенте и младе научнике, модернизацију инфраструктуре академских и образовних институција и усклађивање потенцијалних приоритета и потреба са уговореним и реалним изворима финансирања.

Комплетну пријавну документацију учесници достављају поштом, препоручено, са назнаком: ,,Јавни позив за прикупљање предлога пројеката за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору“, на адресу Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-24, 11 000 Београд, Одсек за инвестиције и инвестиционе пројекте

Рок за подношење пријаве и предлога пројеката је 28 дана од дана објављивања позива.

Више детаља о условима за прикупљање предлога пројеката за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору погледати на ОВОМ линку.

Loading