ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за спровођење и организацију такмичења #tehnološkeinovacije2016 – рок: 10. фебруар

ЈАВНИ ПОЗИВ

 за спровођење и организацију такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2016. години

 

Институција/је које желе да конкурише морају да испуњавају следеће услове:

 

1) да има/ју формиран организациони тим од најмање пет чланова са искуством у организацији сличних такмичења и обука у трајању од 5 година;

2)  да има/ју креирану веб адресу преко које ће се вршити пријава тимова, и преко које ће се пратити све активности у вези са организацијом такмичења;

3) да има/ју обезбеђену  базу рецензената за оцену предложених иновација од најмање 100 рецензената који покривају 10 различитих научних и техничко-технолошких области од којих се 30% односи на економске науке;

–  пожељно  је да предложени рецезенти имају искуства у рецензирању и међународних пројеката

Уз пријаву на јавни позив подносе се следећа документа :

 

1) одлука институције/ја  о формирању организационог тима за потребе реализације пројекта „Такмичење за најбољу технолошку иновацију“ у 2016. години;

2) биографија чланова организационог тима са подацима о радном искуству на пословима организације такмичења и обука;

3) подаци о веб адреси која је у функцији и прати све потребне активности у вези са  организацијом и спровођењем такмичења;

4) списак рецензената по областима и места њиховог пребивалишта.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од датума објављивања Јавног позива на сајту Министарства просвете,  науке и  технолошког развоја, закључно са 10.02.2016. годинне.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

  

Преузмите ЦЕО ТЕКСТ Јавног позива.

Loading