ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португал за период 2017– 2018. године

Сагласно члану 1. Споразума између Србије и Црне Горе и Португалске Републике о сукцесији споразума који су били на снази између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Португалске Републике, а на основу члана 2. став 1. тачке д)-х) Дугорочног Споразума о привредној, научној и технолошкој сарадњи између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Португалије потписаног 18. октобра 1977. године у Лисабону, у сагласности са Програмом научне и технолошке сарадње Владе Републике Србије и Владе Републике Португал, закљученог 27. јануара 2010. године,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање научне и технолошке сарадње

између Републике Србије и Републике Португал за период 2017– 2018. године

 Предмет Јавног позива је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма  билатералне научне и технолошке сарадње.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у име српске стране, и Министарство просвете и науке, које представља Фондација за науку и технологију (ФЦТ), у име португалске стране, координирају активности којима се реализује Програм научне и технолошке сарадње између Владе Републике Србије и Владе Републике Португал (у даљем тексту Координатори Програма). Циљ Програма је унапређење и даља сарадња између истраживача и истраживачких група у оним областима истраживања које су од највећег интереса за обе земље.

На Јавни позив се пријављују истраживачи из Србије који су запослени у научно-истраживачким организацијама и ангажовани на текућим научноистраживачким пројектима у оквиру националних програма, у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности. Усвојени пројекти биће заједнички финансирани из средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Фондације за науку и технологију Министарства просвете и науке Републике Португал.

Трећи позив, у оквиру овог Програма, обухватаће следеће приоритетне области:

  • информационе технологије;
  • енергетска ефикасност;
  • пољопривреда, биотехнологије и производња хране;
  • управљање воденим ресурсима;
  • научне и технолошке политике

Преузмите цео ТЕКСТ ПОЗИВА и проверите актуелне информације у оквиру билатералне сарадње између Владе Републике Србије и Владе Републике Португал ОВДЕ.

Loading