ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије (у даљем тексту Нацрт закона), као и да дају своје предлоге и сугестије.

            Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије спроводи се од 09. до 29. августа 2019. године. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, сви субјекти заинтересовани за питања националног оквира квалификација, државни органи, социјални партнери (удружења послодаваца, синдикати), невладине организације и други.

            Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се на e-mail адресу: gabrijela.grujic@prosveta.gov.rs, или поштом на адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, преко посебног обрасца који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У субјекту e-mail поруке, односно на коверти потребно је навести: „Нацрт закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије“.

Loading