ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за учешћe у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2021. години – наука 17 програмских активности

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 2021. години суфинансира следеће програмске активности:

 1. стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендисте Министарства у рад акредитованих научноистраживачких организација;
 2. суфинансирање учешћа студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства на научним скуповима у Републици Србији и у иностранству;
 3. суфинансирање студијских боравака у иностранству студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства;
 4. суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације Стипендиста Министарства;
 5. стипендирање младих истраживача;
 6. суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству;
 7. суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву;
 8. суфинансирање завршне израде и одбране докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства;
 9.  суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача;
 10. финансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података, као и едукација за њихово ефикасно коришћење;
 11. финансирање доделе Digital Object Identifier – DOI бројева за научне часописе који излазе у Републици Србији, а који су укључени у међународни систем доступности и размене информација (CrossRef);
 12. финансирање израде, одржавања и публиковања библиометријског извештаја о часописима за потребе категоризације и рангирања часописа који излазе у Републици Србији;
 13. суфинансирање издавања научних часописа у Републици Србији;
 14. суфинансирање издавања монографија у Републици Србији;
 15. суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији;
 16. суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама;
 17. суфинансирање активности додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом.

Рок за подношење пријава по тачкама 1, 5, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 19.2.2021. године, а до краја прве половине 2021. године објавиће се други јавни позив за програмску активност издавањa монографија у Републици Србији.

Рок за подношење пријаве за програмску активност под тачком 9. је 60 дана од дана објављивања, закључно са 22.3.2021. године.

Конкурс по овом позиву за програмске активности под тачкама 2, 3, 4, 6, 7 и 8, отворен је током целе године.

Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем одговарајућег захтева, на обрасцима Министарства, уз документацију која је наведена у њима.

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице рeпубличких органа или путем препоручене поште на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Немањина 22-26,

11000 Београд

са назнаком „Пријава на Јавни позив за …. (назив програмске активности за чије суфинансирање се подноси захтев)”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

ПРЕУЗМИТЕ:

 

Loading