ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Children with face mask back at school after covid-19 quarantine and lockdown

Jош 19 уџбеничких комплета за наставу на албанском језику у основним школама

Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобрило је још 19 уџбеника и уџбеничких комплета на албанском језику за основне школе, чиме су на располагању укупно 49 уџбеничких јединица на албанском језику и 24 уџбеника за предмет Српски као нематерњи.

Унапређивање образовања на језицима националних мањина је један од приоритета Министарства просвете, науке и технолошког развојa, a обезбеђивање и одобравање уџбеника је само један сегмент активности које Министарство реализује у афирмативном процесу омогућавања праведности и једнакости у систему образовања.

Сви одобрени уџбеници и уџбенички комплети налазе се у Каталогу уџбеника на језицима националних мањина за школску 2022/23. годину који је доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Loading