ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Kа квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању на локалном нивоу

Око 200 представника предшколских установа, домова здравља и центара за социјални рад из 50 локалних самоуправа које су укључене у пројекат „Подршка реформи система предшколског васпитања у Србији“  (СУПЕР пројекат)   присуствовали су у октобру и новембру обукама за јачање професионалних капацитета и управљање предшколским васпитањем и образовањем.

СУПЕР пројекат финансира Европска унија, а обуке су одржане у Брзећу, Шапцу, Kрагујевцу, Нишу, Голупцу, Тителу и Вршцу.

Теме обука биле су: оснаживање и јачање професионалних капацитета локалних заједница да планирају и управљају предшколским васпитањем и образовањем у својим срединама, значај укључивање деце у предшколско образовање и потреба оптимизације предшколских установа.

Учесници су разговарали о значају раног детињства и зашто је важно да сва деца буду обухваћена предшколским образовањем и васпитање, а представљен је и стратешки и законски оквир неопходан за развијање локалних стратегија и унапређење тог нивоа образовања.

СУПЕР пројекат почео је у марту 2019. године и трајаће две године и за то је обезбеђено око 900.000 евра. Пројекат се реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

ЕУ је обезбедила и донацију за опремање предшколских установа укључених у СУПЕР пројекат, за дидактичку, ИТ опрему и намештај, у износу од око милион евра, што ће додатно допринети квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању.

Loading