ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Како ће изгледати дигитализован процес завршног испита

У Републици Србији је 2. јуна реализован пробни завршни испит полагањем теста из математике. Ученицима су дан раније предати тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест који су радили код куће у циљу самопроцене знања. Тест из математике рађен је у школама како би се ученици упознали са процесом, начином попуњавања тестова и другим неопходним детаљима за успешну реализацију завршног испита.

Резултати теста из математике су објављени на сајту https://probni.zios.prosveta.gov.rs. Сваки ученик може приступити том сајту и погледати тест уз идентификациони број и лозинку која се налази на идентификационом обрасцу за ученике.

 Резултати сва три теста завршног испита биће објављени 23. јуна 2020. године на сајту: https://zios.prosveta.gov.rs. За разлику од претходне године када су ученици и родитељи морали да иду у школу и траже тест на увид како би проценили да ли има основа за жалбу, сада ће то моћи да процене онлајн увидом у тестове.

Након пробног завршног испита, спроведено је и тестирање новог процеса организације завршног испита. С обзиром на важност успешног и транспарентног полагања, као и оцењивања тестова, уведен је низ новина које је неопходно испробати ради неометаног функционисања током завршног испита који ће се спровести од 17. до 19. јуна 2020. године у термину од 9 до 11 часова.

Ове године је по први пут успостављен систем реализације завршног испита који је дигитализован у свим процесима који се тичу припреме, прегледања и обраде тестова.

Узимајући у обзир проблеме који су се претходних година дешавали услед ангажовања екстерних штампарија, ове године је у складу са препоруком Заштитника грађана обезбеђен професионални штампач како би се процес припреме, штампања и паковања тестова обављао централизовано у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. Шифровање самих тестова је такође унапређено и сваки тест садржи QR код који ће на самом тесту бити везан за појединачног ученика, што цео процес чини анонимним до краја прегледања. Раније је у процес мануелног шифровања и дешифровања тестова било укључено више од 5.000 шифраната, а дигитализацијом процеса то је избегнуто.

Дистрибуција се врши у сарадњи са ЈП „Пошта Србије“, тестови се додатно пакују у њихове запечаћене кутије. Комплетан процес контролисаће и припадници полиције. Након што ученици ураде тестове, тестови се упаковани по истом запечаћеном принципу, возилима Поште враћају у Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. У Заводу је централизовано скенирање свих тестова и од тог тренутка је цео процес дигитализован. Ово је веома значајан искорак у односу на претходне године када су наставници тестове у папирној форми прегледали у школама, што је због више фактора доводило до евентуалних грешака које ће се дигитализацијом избећи.

Софтвер, који је направљен специфично за ову намену, питања затвореног типа ће прегледати аутоматски, а питања отвореног типа слати овлашћеним наставницима да прегледају путем рачунара. Наставници неће знати чији тест прегледају, а свако отворено питање ће бити послато на преглед код два наставника како би се обезбедила непристрасност и избегле евентуалне грешке у прегледању. Оваквим поступком се постиже максимална транспарентност и објективност у прегледању тестова, а штеди се и време које наставници треба да утроше за прегледање.

Осим мање времена потребног за прегледање, за реализацију целог процеса је потребан и мањи број наставника с обзиром да се затворена питања прегледају аутоматски. До сада је у процесу завршног испита учествовало 7.800 наставника (2.600 наставника по тесту), а ове године ће тај број бити знатно мањи. Током процеса систем је тестиран и са преко 1.500 прегледача. Установљено је, да када је укључено 450 прегледача прегледа се 2.000 питања у минути, а прегледачима је у просеку потребно 4,5 секунди по питању. Тест из математике, који ради укупно 68.769 ученика има 1.031.535 отворених питања за прегледање. Такође је установљено да се због квалитета интернет мреже у неким деловима земље прегледање обављало спорије, а у неким изузетно брзо. Ово су све аспекти тестирања процеса и оптерећења система који су вршени током пробног завршног испита са циљем да се идентификују евентуалне препреке, а који су паралелно отклањани и унапређивани ради довођења новог система у фазу финализације.  

Након реализације пробног завршног испита, приступа се припреми финализације комплетног новог система и свих његових процеса, укључујући серверске и мрежне предуслове, како би тестирање које ће се на нивоу целе земље спровести  од 17. до 19. јуна прошло успешно и транспарентно.

Loading