ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Како до информација о изворима финансирања и ресурсима за школе, наставнике и стручне сараднике?

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, објавио је Водич за за школе, наставнике и стручне сараднике:

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, објавио је „Водич за школе, наставнике и стручне сараднике: Како до информација о изворима финансирања и ресурсима за школе, наставнике и стручне сараднике“.

Водич је креиран тако да школама, наставницима и стручним сарадницима пружи:

  • корисне информације за унапређивање квалитета рада путем различитих извора финансирања и ресурса;
  • додатни подстицај за унапређење наставе и учења путем пројеката и конкурисање код донатора;
  • одговорe на питања, међу којима су: Где је могуће пронаћи информације о новинама у образовању? Како пронаћи изворе финансирања неопходне за унапређење наставе и учења? Коме је могуће обратити се, упутити пројекат који је тим моје школе припремио? Како се укључити у пројекте који се реализују у Србији и који омогућавају опремање школе савременим наставним средствима потребним за практичан рад ученика? Како обезбедити јачање професионалних капацитета запослених и допринети јачању људског капитала? Како се упознати са системима образовања и васпитања у другим државама?

Водич садржи корисне информације о процесу планирања у функцији развоја школе, изворима информација о трендовима у сектору образовања, као и иностраним и домаћим изворима финансирања школских активности.

Република Србија се налази у процесу реформе и унапређивања система образовања и васпитања на свим нивоима. За спровођење процеса реформе неопходно је спровести низ активности које треба да допринесу променама на нивоу система и школе. Школама и колективима који желе да раде на унапређењу често је потребна подршка у виду различитих извора информација о расположивим могућностима и фондовима.

Овај водич може да помогне школама да одговоре на очекивања и захтеве да образовање прати развој науке, технике и технологије, да децу, ученике и одрасле образује у складу са потребама савременог света, да им пружи знања која су резултат нових научних и технолошких достигнућа, као и да развије вештине и способности за примену знања у различитим животним ситуацијама. Поред тога, очекују се и нови облици рада у школи и учионици усмерени на процес учења у средини која мотивише и у којој је ученик главни актер тог процеса.

Loading