ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Календар и Стручно упутство за организовање такмичења и смотри ученика основне и средње школе

На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе , Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Календар такмичења и смотри основних школа за школску 2020/2021. годину.

Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа, која се односе на организацију такмичења и смотри, ускладе
са наведеним упутством. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:

  • на такмичењу/смотри могу учествовати сви редовни ученици основних школа;
  • за сваки наредни ниво такмичења/смотре одређују се ученици на основу постигнутих резултата и ранг-листе са претходног нивоа такмичења/смотре, а у складу с пропозицијама;
  • рангирање ученика за одређени ниво такмичења/смотре врши се искључиво на основу постигнутог броја бодова, у складу са Стручним упутством и правилником одређене врсте такмичења/смотре;
  • уколико више ученика постигне исти број бодова, сви ученици заузимају исто место и сви имају исти ранг.

Организатори такмичења и смотри дужни су да благовремено прецизирају и друге елементе битне за спровођење такмичења/смотре, а који проистичу из Стручног упутства – избор домаћина такмичења/смотре, прецизирање његових обавеза, систем награђивања ученика и наставника, менторски рад (уколико је неопходан или предвиђен), потписивање диплома, регулисање финансијских питања, стручна помоћ учесницима такмичења и
смoтри.

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading