ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Категоризација научних часописа 2011

 

Сагласно члану 27. став 1. тачка 4) и члану 25. став 1. тачка 5) Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-испр. и 18/10), Министарство просвете и науке усвојило је коначну листу домаћих научних часописа за 2011. годину.
Пошто Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа још није донет, категоризација домаћих научних часописа за 2011. годину утврђена је као у претходном периоду. Консултовани су матични научни одбори, чији су ставови у највећој мери били уважени, а посебно је вођено рачуна о хармоничном развоју и подстицају свих области наука. У области друштвених и хуманистичких наука разматрани су и многоброји приговори, након којих је донета коначна листа домаћих научних часописа за 2011. годину.
Започета је и процедура доношења Правилника о категоризацији и рангирању научних часописа Министарство, а почетком јуна 2011. године формирана је радна групу за израду поменутог Правилника. Успостављена је и координација са радним групама за израду других подзаконских аката у складу са Законом о научноистраживачкој делатности, у циљу увођења механизама за вредновање научноистраживачког рада..
Нацрт Правилника о категоризацији и рангирању научних часописа биће и достављен на мишљење матичним научним одборима и стављен на увид јавности. Планирано је и организовање округлих столова у циљу усаглашавања критеријума у изради поменутог Правилника. Први округли сто одржан је крајем новембра месеца ове године на којем су присуствовали председници матичних научних одбора за друштвене науке, језика и књижевности, као и историју, архологију и етнолигију. Серија округлих столова ће се наставити.

Друштвене науке

Историја, археологија, етнологија

Језик и књижевност

Loading