ЋИРИЛИЦА | LATINICA

КАТЕГОРИЗАЦИЈА УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

Чланом 26. став 10. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 55/13) је прописано да стандарде за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда, категорије објеката и начин стицања и промене категорије објеката прописује министар.

На основу Налога за категоризацију Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Сектора за ученички и студентски стандард и инвестициује бр. 110-00-181-15/2016-05 од 01.06.2016. године, установе ученичког и студентског стандарда су кренуле у поступак категоризације.

Стручна служба Сектора за инвестиције, извршила је преглед и контролу комплетно достављене документације и након извршених корекција, сачинила Записник о верификацији категорије смештаја за све установе ученичког стандарда.

Категорија смештаја се сагласно члана 13. став 1. Правилника о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда, („Службени гласник РС“, бр. 1/12) утврђује за период од четири године, који тече од дана доношења решења о утврђивању категорије смештаја.

Доношењем решења о категоризацији свих објеката установа ученичког стандарда, створили су се услови за утврђивање цена смештаја (Решење о утврђивању цена смештаја и исхране у ученичћким домовима за ученике који се финансирају из буџета републике Србије, број 451-02-167/2017-05), по новоутврђеним категоријама, са применом од јануара 2017.године, и то:

КатегоријаУкупан износ

у динарима

Учешће Републике Србије

у динарима

Учешће ученика-корисника

у динарима

I  “А”11.500,008.827,002.673,00
I   “Б”11.200,008.827,002.373,00
II  “А”10.700,008.827,001.873,00
II   “Б”10.300,008.827,001.473,00
III  “А”10.075,008.827,001.248,00
III   “Б”  9.700,008.827,00   873,00
У студентским центрима10.075,008.827,001.248,00

 

Решење о категорији објекта доноси министар – ПРЕУЗМИТЕ ПРЕГЛЕД  КАТЕГОРИЈA ОБЈЕКАТА УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

Више о раду Сектора за ученички и студентски стандард сазнајте ОВДЕ

Loading