ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Коначна ранг листе о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентимa у Републици Србији за школску 2023/2024. годину

Министарство просвете објављује Коначну листу ученика и студената који ће у школској 2023/2024. години примати стипендију Министарства просвете за изузетно надарене ученике и студенте.

Ученици и студенти добитници стипендије за надарене за школску 2023/2024. годину два примерка читко потписаног и попуњеног Уговора достављају Министарству просвете, најкасније до 26. јануара 2024. године, препорученом поштом или непосредно преко писарнице на следећу адресу:

Министарство просвете
Немањина 22-26
11 000 Београд
с назнаком – Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2023/2024. годину

Потписан и попуњен Уговора може се предати лично у Захумској број 14, на пријавници.

После овере Уговора од стране Министарства добитницима стипендије ће бити враћен један примерак Уговора на адресу коју су уписали у Уговору.

Ученици и студенти, стари корисници, који настављају са примањем стипендије не треба да потписују Уговор о стипендији.

Није потребно Министарству просвете достављати број текућег рачуна, исплата се врши преко матичног броја добитника стипендија.

После овере Уговора од стране Министарства добитницима стипендије ће бити враћен један примерак Уговора на адресу коју су уписали у Уговору.

Ученици и студенти, стари корисници, који настављају са примањем стипендије не треба да потписују Уговор о стипендији.

Није потребно Министарству просвете достављати број текућег рачуна, исплата се врши преко матичног броја добитника стипендија.

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading