ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Коначни резултати Јавног позива за стипендирање студената докторских академских студија

Министарство просвете, науке и технолошког развоја стипендираће по XXII Јавном позиву за 2022. годину за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад научноистраживачких организација 165 студената докторских академских студија.

Кандидати који су испунили услове по XXII Јавном позиву за 2022. годину за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација, потребно је да до 18. маја 2022. године доставе одговарајућу документацију Министарству, како би се извршиo распоред у рад научноистраживачких организација, припремили уговори и започела исплата стипендије.

Кандидати су у обавези да доставе следеће:

  1. попуњен образац рачун у Поштанској штедионици;
  2. попуњен образац – Сагласност за ангажовање у рад научноистраживачке организације;
  3. попуњен образац – Изјаву да не примају другу стипендију;
  4. оригинал уверења о незапослености не старије од 15 дана, или из Националне службе за запошљавање, или уверење из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, или потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
  5. копију личне карте;
  6. кандидати који су на обавезном приправничком стажу (лекари, фармацеути, стоматолози, ветеринари итд.) – попуњен образац – Изјава о регулисаном стажу.

Документацију је потребно доставити на адресу:

Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за науку

Немањина 22-26, 11000 Београд

са назнаком ”Стипендиста докторант – документација”

НАПОМЕНА:  Неопходно је да докуметација стигне у Министарство до 18. маја 2022. године.

Loading