ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Коначни резултати XX Јавног позива Министарства за 2020. годину за стипендирање студената докторских академских студија

По XX Јавном позиву за 2020. годину за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација, који је трајао од 26.12.2019. до 27.01.2020 године, стипендију добија 199 кандидата.

Сви кандидати који су се пријавили на Јавни позив ће добити обавештење писаним путем на кућну адресу.

Кандидати који су испунили услове по XX Јавном позиву за 2020. годину, за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација,  потребно је да доставе (на адресу: Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд – са назнаком ”стипендиста докторант на пројекту – документација”) одговарајућу документацију Министарству, како би се извршиo распоред у рад научноистраживачких организација , припремили уговори и започела исплата стипендије.

Кандидати се обавезују да поступе према следећем:

  • Да доставе до 10. јуна 2020. године:

А) попуњен образац рачун у Поштанској штедионици;

Б) Извод из Централног регистра или извод из матичне евиденције за осигуранике коју води Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање;

В) копију личне карте;

Г) попуњен образац – Изјаву да не примају другу стипендију; и

Д) кандидати који су на обавезном приправничком стажу /лекари, фармацеути, стоматолози, ветеринари итд./ –попуњен образац – Изјава о регулисаном стажу.

  • Да доставе најкасније до 15. јуна 2020. године:

Ђ) попуњен образац – Сагласност за ангажовање у раду научноистрачивачке организације.

Исплата стипендије за ове кандидате започеће од јуна (исплата у току јула 2020. године)

Loading