ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Конкурс: САРАДЊОМ ДО ЗНАЊА: Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива основне и средње школе у Републици Србији на учешће у пројекту „Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“ (даље у тексту: Пројекат), чији је циљ унапређивање наставне праксе и  подстицање мотивације за учење кроз интеграцију садржаја из различитих предмета и рад на развоју међупредметних компетенција.

Основна намера Пројекта јесте да се кроз тематско планирање и постепену трансформацију часова развија нови модел организације наставе, који подразумева повезивање садржаја различитих предмета кроз кооперативни рад наставника.

Реализација пројектних активности подразумева промене у организацији рада, периодичну измену распореда часова, тимско планирање и извођење наставних садржаја и целина у кооперацији више наставника, уз активно учешће ученика. Потенцијалне добити од оваквих промена у оргаизацији рада су велике, нпр. смањење оптерећења ученика на годишњем нивоу, омогућавање активнијег учешћа ученика у наставном процесу и вршњачко учење, стицање функционалних знања и развој кључних и међупредметних компетенција код ученика. Из перспективе наставника, отвориле би се веће могућности да ефикасније управљају одељењем, лакше индивидулизују наставу, ускладе критеријуме оцењивања и да се хоризонтално стручно усавршавају.

ПРЕУЗМИТЕ ТЕКСТ ПОЗИВА 

Рок за пријављивање је 30 дана од објављивања позива. Пријаве  доставити електронском поштом на адресу: saradnjomdoznanja@prosveta.gov.rs. За сва додатна питања можете се обратити Марији Крнети на имејл адресу marija.krneta@prosveta.gov.rs и Ивани Ценерић ivana.ceneric@prosveta.gov.rs

Погледајте остале Конкурсе МПНТР >>

 

Loading