ЋИРИЛИЦА | LATINICA

КОНКУРС за подношење пријава кандидата с територије Републике Србије, заинтересованих за обуку за педагошког асистента за подршку у образовању деце и ученика из осетљивих друштвених група, посебно припадника ромске националне мањине, у основној школи

 

I

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упућује позив свим лицима са територије Републике Србије заинтересованим за похађање програма обуке за педагошког асистента.

II

Од кандидата за похађање програма обуке за педагошког асистента се очекује да имају интересовања и вештине да:

 • подстичу различите видове сарадње ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице,
 • помажу упис деце и ученика припадника ромске националне мањине у предшколске установе, основне и средње школе,
 • пружају подршку у савладавању програма наставе и учења код ученика прирадника ромске националне мањине,
 • развијају толеранцију,
 • подржавају наставак школовања ученика припадника ромске националне мањине.

III

Кандидати који конкуришу треба да испуњавају следеће услове:

 • да имају завршену најмање средњу школу у трајању од четири године,
 • да познају ромски језик,
 • да имају искуства у раду са децом из осетљивих друштвених група, посебно припадницима ромске националне мањине.

Приликом избора кандидата предност ће имати кандидати са пребивалиштем у следећим општинама: Алибунар, Аранђеловац, Београд, Бечеј, Бојник, Бор, Велико Градиште, Владичин Хан, Врање, Врњачка Бања, Вршац, Гњилане, Гроцка, Жабаљ, Житиште, Земун, Зрењанин, Кикинда, Косовска, Каменица, Коцељева, Крагујевац, Лазаревац, Лајковац, Лесковац, Лозница, Мерошина, Нишка Бања, Нова Црња, Нови Кнежевац, Нови Пазар, Нови Сад, Обреновац, Панчево, Пећинци, Пландиште, Пожаревац, Прокупље, Рума, Смедерево, Сопот, Стара Пазова, Сремска Митровица, Суботица, Ћуприја, Уб и Шабац.

IV

 Пријава заинтересованих кандидата треба да садржи:

 • пријаву на обрасцу у прилогу Конкурса,
 • оверена фотокопија дипломе о стручној спреми,
 • препоруку јединице локалне самоуправе о учешћу кандидата на обуци за педагошког асистента,
 • доказ о познавању ромског језика и доказе о активностима из тачке III, став 1. тачка 3), које је кандидат навео у пријави (потврдa Националног савета ромске националне мањине, потврда факултета, уверење о похађању обуке, потврда о учешћу у пројекту, изјава одговорног лица и др.).

Поред општих података о кандидату (име, презиме, адреса, контакт) пријава треба да садржи и oпис ранијих ангажмана и активности везаних за унапређивање положаја припадника ромске националне мањине и/или припадника других осетљивих друштвених група у којима је кандидат учествовао (погледати пријавни формулар у прилогу).

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.prosveta.gov.rs) .

На основу овог конкурса и након увида у достављене пријаве, министар просвете, науке и технолошког развоја ће на основу предлога Комисије за избор кандидата за обуку за педагошког асистента за подршку у образовању деце и ученика из осетљивих друштвених група, извршити избор 65 кандидата, од којих ће најмање један изабрани кандидат за обуку за педагошког асистента у основним школама бити изабран из сваке од јединица локалне самоуправе, наведених у тачки III, став 1. Конкурса.

Кандидати који успешно заврше програм обуке добиће сертификат и тиме стећи услов да конкуришу за радно место педагошког асистента у основној школи.

Похађање програм обуке за одабране кандидате је бесплатно.

VI

Заинтересовани кандидати своју пријаву са потребним доказима достављају у писаној форми на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Група за образовaње мањина, социјалну инклузију и

заштиту од насиља и дискриминације

Немањина 22-26, 11 000 Београд,

са назнаком: „Пријава за обуку за педагошког асистента”

VII

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве и приложена документација кандидата се не враћа.

Контакт особа за пружање додатних информација је Алекса Еремија, телефон број 011/367 0938, адреса електронске поште: aleksa.eremija@prosveta.gov.rs .

VIII

Имена изабраних кандидата биће објављена на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.prosveta.gov.rs) у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву на Конкурс.

Loading