ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу Закона о државним службеницима , Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, расписало је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места:

1. Радно место руководилац Групе за образовање мањина и људска и мањинска права у образовању, у звању виши саветник, у Сектору за развој и високо образовање – 1 извршилац.

2. Радно место руководилац Групе за развој информационог система, у звању виши саветник, у Сектору за развој и високо образовање – 1 извршилац.

3. Радно место за англосаксонске регије, у звању саветник, у Одсеку за признавање и проверу веродостојности страних и домаћих школских исправа и послова ENIC/NARIC центра–Сектор за развој и високо образовање – 1 извршилац.

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Адреса на коју се подносе пријаве:Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, ул. Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.

Лице које је задужено за давање обавештења: Драгица Милошевић, телефон: 011/363–1256.

Детаље и услове конкурса можете погледати ОВДЕ.

Loading