ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Конкурс за суфинансирање 5 истраживачко-развојних пројеката (Архива)

Конкурс за суфинансирање 5 истраживачко-развојних пројеката

Преузмите ТЕКСТ Конкурса

Преузмите пријавни формулар на српском језику

Преузмите пријавни формулар на енглеском језику

Најчешћа питања и одговори

Продужење рока за пријаву пројеката у Кини није могуће, тј. позив са кинеске стране се затвара 06.03.2017. Са наше стране – позив остаје отворен до датума дефинисаном у конкурсу 17.03.2017. !

На основу Споразума изимеђу Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о научној и технолошкој сарадњи, потписаног 7. априла 2009. године, који је ступио на снагу 24. децембра 2009. године и Меморанадума о разумевању између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства науке и технологије Народне Републике Кине o заjeдничком финансирању истраживачких и развојних пројекатa, усвојеног Закључком Владе 05 бр.018-5500/2016, од 13.06.2016. године и  потписаног 18.6.2016.године.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује К О Н К У Р С за суфинансирање научноистраживачких и развојних пројекатa између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2017 – 2019. године

Loading