ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Конкурс за суфинансирање научно-техничке сарадње између РС и Републике Белорусије за период 2016 – 2017. године

К О Н К У Р С

за суфинансирање научно-техничке сарадње између

Републике Србије и Републике Белорусије за период 2016 – 2017. године

Предмет конкурса је суфинансирање узајамних посета  истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују  у оквиру пројектних активности програма  билатералне научно-техничке сарадње.

Процедура пријављивања на конкурс

 У Републици Србији, пријава пројекта на Конкурс се подноси на српском језику и садржи:

– испуњене, потписане и оверене пријавне формуларе, којима се утврђује опис пројекта, циљеви пројекта, методологија, ресурси и очекивани резултати пројекта
– кратке биографије руководиоца пројекта и чланова истраживачке групе српске стране, као и кратке биографије руководиоца пројекта и чланова белоруске истраживачке групе.

– у прилогу биографија треба доставити најважније публикације које се односе на тему истраживања пројекта у последњих 5 година.

Пријава предлога пројекта на конкурс подноси се до 29.01.2016.године

Услове Конкурса, детаље процедуре пријаве и селекције пројектних предлога пронађите у званичном тексту Конкурса.

Сазнајте више о научно-технолошкој сарадњи између РС и Републике Белорусије.

Loading