ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Координациона комисија за инспекцијски надзор увојила контроне листе у области просвете

Координациона комисије Владе за инспекцијски надзор усвојила је на 4. седници, на поредлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектора за инспекцијски надзора контролне листе за инспекцијски надзор у области образовања.

Контролна листа је јавно доступан документ који сложене и обимне законске обавезе приказује кроз низ разумљивих питања и одговора. За одговоре на питања додељују се бодови, а инспектор, на основу збира бодова по контролној листи, одређује степен ризика и усаглашености са прописима.

У области надзора просветне инспекције, установе образовања коришћењем ових листа могу да изврше самопроверу и самопроцену усаглашености свог пословања са прописима, на основу које ће уочити неправилности у свом раду и благовремено их исправити.

С друге стране, инспектори на основу контролне листе добијају информације значајне за процену ризика, планирање и вршење инспекцијских надзора.

Коришћење контролне листе је обавезно у редовном инспекцијском надзору, а у ванредном је препоручљиво, а зависно од предмета и циља надзора.

 

Контролне листе можете преузети ОВДЕ.

 

Loading