ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Координациони састанак: Инклузивно предшколско васпитање и образовање

У сусрет пројекту под радним називом “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” (Inclusive Early Childhood Education and Care Project) који ће бити реализован из средстава кредита Светске банке и уз подршку фондације Новак Ђоковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је трећи координациони састанак.

Циљ састанка је био преглед кључних питања у разговорима са тимом Светске банке током  септембарске мисије са фокусом на компонентама 2 и 3 – квалитет и праведност, као и дискусија о отвореним питањима и разматрање различитих могућности за унапређивање квалитета предшколског васпитања и образовања кроз реализацију пројекта.

Састанку су поред представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја присуствовали представници струковних удружења у делатности предшколског васпитања и образовања (Савеза удружења медицинских сестара-васпитача ПУ Србије, Савеза удружења васпитача Србије, Удружења стручних сарадника и сарадника ПУ Србије, Актива директора ПУ Србије), представник НПС-а из реда васпитача, , представник секције предшколских психолога ДПС, представници Светске банке и Фондације Новак Ђоковић,  УНИЦЕФ-а, Центра за интерактивну педагогију, Сталне конференције градова и општина, Фонда за отворено друштво, Ромског образовног фонда,  Универзитета у Београду и Новом Саду (катедри за предшколску педагогију и одељења за психологију), Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Састанак је отворила госпођа Анамарија Вичек, државна секретарка за послове доуниверзитетског образовања, која је у свом уводном обраћању подсетила на стратешко опредељење наше земље да се подржи развој система предшколског васпитања и образовања и интерсекторске сарадње у пружању додатне подршке породици и деци на раном узрасту.

Гордана Цветковић, руководилац Групе за социјалну инклузију је присутне подсетила на основне компоненте пројекта:

Компонента 1: унапређење доступности предшколског васпитања и образовања пре свега кроз обезбеђивање додатних места у вртићима за децу (изградња нових и реконструкција, реновирање, пренамена већ постојећих објеката на нивоу локалних самоуправа који могу бити стављени у функцију реализације предшколског програма).

Компонента 2: унапређење квалитета инклузивног предшколског васпитања и образовања чији кључни исход ће бити остварена подршка добробити и целовитом развоју деце, укључујући децу из осетљивих група. То подразумева подршку квалитетном увођењу и примени нових Основа програма предшколског васпитања и образовања, унапређивање иницијалног образовања и професионалног развоја запослених, унапређивање система вредновања квалитета предшколског васпитања и образовања у циљу подршке добробити и целовитом развоју деце.

Компонента 3: подршка деци и породици из осетљивих друштвених група. Осим подршке повећању обухвата деце квалитетним предшколским васпитањем и образовањем, Пројектом се планира пружање подршке дечјој добробити и на друге начине, као што су подршка родитељству у породици и/или заједници. Ова компонента се фокусира на децу предшколског узраста (од рођења до 6,5 година) и њихове породице и укључује: националну промотивну кампању, националне образовне ТВ програме за децу, програме/активности за породице и децу из осетљивих група у изабраним општинама (грантови локалним самоуправама) и субвенције за обезбеђивање бесплатног похађања ПВО за децу из осетљивих друштвених група узраста од 3 до 5,5 година.

Компонента 4: управљање пројектом, праћење и евалуација.

 

  • Љиљана Маролт, руководилац Групе за послове предшколског васпитања и образовања МПНТР представила је шири контекст и текуће иницијативе које се у сарадњи са партнерима (ЗУОВ, ЗВКОВ, УНИЦЕФ, ИПА и др.) одвијају у области предшколског васпитања: пилотирање нацрта Основа програма предшколског васпитања и образовања, израда сценарија националне обуке за имплементацију нових Основа програма која би се реализовала из кредита Светске банке;
  • развијање препорука за стандарде компетенција васпитача и стандарде простора и опреме;
  • успостављање информационог система за предшколско васпитање и образовање (ЕМИС);
  • развијање Мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању;
  • унапређивање квалитета оквира и процедура за вредновање предшколских установа;
  • унапређивање квалитета васпитно-образовног рада са децом са сметњама у развоју – трансформација развојних група и осмишљавање модела рада са децом који подразумевају подршку и укљученост у вршњачки колектив.

 

Фокус другог блока састанка био је на компоненти пројекта која се односи на приступе вредновању квалитета у делатности предшколског васпитања и образовања, као и питањепраћења/вредновања добробити деце у циљу евалуације резултата пројекта. О различитим опцијама за евалуацију квалитета предшколског васпитања и образовања и дечје добробити у функцији доношења одлука на националном нивоу из перспективе Светске банке говорила је Lucy Basset.

Након уводних излагања уследила је конструктивна дискусија о отвореним питањима и разматрање различитих могућности за унапређивање квалитета предшколског васпитања и образовања кроз реализацију пројекта.

Увод у дискусију  о субкомпоненти која се тиче подршке деци и породицама из осетљивих друштвених група кроз грантове локалним заједницама дале су консултанткиње Светске банке, Зденка Миливојевић и Маријана Јашаревић.

У оквиру ове субкомпоненте отворена су питања критеријума за избор општина

(стопа сиромаштва, заступљеност ромске популације и сл. као и могућност ко-финансирања од стране локалне самоуправе) и разматрани су изазови у домену легислативе који се односе на могућности развијања и одрживост интерсекторских програма у заједници (надлежност; праћење, вредновање, подршка; кадар; финансирање итд.)

Састанак је завршен уз изражено задовољство учесника јер су се детаљно и оперативно дискутовале основне компоненте пројекта – квалитет и праведност, али је такође констатовано да нацрт пројекта садржи још отворених питања на која се одговори морају тражити кроз даљи партиципативни приступ који ће уважавати различите перспективе заинтересованих страна.

Loading