ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Мањкави закони не аболирају злоупотребу

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у потпуности подржава рад Државне ревизорске институције и осталих државних институција и органа, јер нам је заједнички циљ да у Републици Србији направимо уређени систем.

Утврђивање права на финансирање зарада запослених у установама високог образовања спроводи се у складу са:

– Законом о буџету Републике Србије,

– Законом о високом образовању,

– Уредбом о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета које се финансирају из буџета,

– Уредбом о мерилима за утврђивање висине трошкова студија на вишим школама чији је оснивач Република

Актуелни систем финансирања високог образовања заснован је на уредбама које препознају нормативно одређени потребни број наставника и сарадника, а не према броју стварно запослених наставника и сарадника.

У складу са тим опредељују се средства у буџету за финансирање високог образовања. То је разлог због чега је и дошло до разлике потребних средстава за плате које опредељује Министарство од онога што је утврдила Државна ревизорска институција, која је плате обрачунавала по Закону о платама у државним органима и јавним службама.

Министарство поступа законито и исплаћује плате у складу са Уредбом.

Нажалост, постојећи правни оквир није адекватан, због чега је Министарство просвете, науке и технолошког развоја пре годину дана почело са израдом Закона о финансирању високог образовања, који би требало да буде усвојен ове године.

Ипак, мањкави закони и уредбе, као и допис претходног министра просвете, који је 2015. године дозволио да универзитети и факултети самостално уређују расподелу добијених средстава, не аболирају оне који су то злоупотребили.

Факултети који су добили више новца него што имају запослених, требало је тај новац или да врате или да га употребе у корист студената, а не да повећавају плате својим запосленима.

Усвајањем Закона о финансирању високог образовања биће уведен ред у ову област, на чему инсистира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Loading