ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Међународна сарадња у области развоја квалитета стручног образовања

У оквиру Пројекта “Европско осигурање квалитета у стручном образовању и усавршавању – националне референтне тачке“ (European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points),  који Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи уз подршку Извршне агенција за образовање, аудовизуелну политику и културу (EACEA), у периоду 21-22.12.2020. године реализована је обука на тему оснивања и улоге Националних референтних тачака за квалитет стручног образовања, које функционишу као део Европске  EQAVET – NRP мреже.  

Националне референтне тачке предствљају начин да се институције који се на националном нивоу баве питањима стручног образовања повежу у циљу размене информација, заједничког планирања активности и синергијског дејства на свеукупни квалитет стручног образовања. Националне референтне тачке функционишу у земљама Европске уније већ више од 10 година а Србија је своју Националну референтну тачку (НРТС) успоставила ове године. За рад националне референтна тачке у Србији задужено је Министарство просвете, науке и технолошког развоја и она функционише у оквиру Сектора за средње образовање и васпитање и образовање одраслих у Групи за стручно образовање и васпитање.

Дводневна обука је реализована као вид сарадње Националних референтних тачакака Србије и Хрватске а њен главни циљ био је да се представници наших институција, задужених за област стручног образовања, упознају са Европским оквиром за осигурање квалитета у стручном образовању и усавршавању, његовим развојем у протеклом десетогодишњем периоду као и са концептом рада Националних референтних тачака и начином њиховог функционисања у оквиру европске мреже.

Програм обуке договорен је у сарадњи Националних референтних тачака Србије и Хрватске а излагачи су били представници Агенције за струковно образовање и образовање одраслих Републике Хрватске: помоћник директора Агенције господин Нино Буић и саветнице у Агенцији госпође Тамара Худолин и Сандра Добрић.

Учесници из Србије били су представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја из Сектора за средње образовање и васпитање и образовање одраслих и Сектора за дуално опбразовање, Агенције за квалификације и Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Након уводних излагања колега из Хрватске, о свим темама је вођена садржајна дискусија, која је довела до закључка да је развој квалитета стручног образовања од изузетног значаја за економски и свеукупни друштвени развој сваке земље и да у тој области наша земља може активно и успешно сарађивати са колегама из читаве Европе.

На крају дводневног семинара, у име Националне контакт тачке Србије, предавачима и свим учесницима се захвалио Радован Живковић, руководилац групе за стручно образовање и васпитање, истакавши да ће Министарство просвете, науке и технолошког развоја унапређење квалитета стручног образовања поставити као један од приоритета нове Стратегије образовања Републике Србије.

Loading