ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министар Младен Шарчевић разрешио директора школе у Барајеву

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић разрешио је Добривоја Јелића директора Средње школе у Барајеву са даном 17.09.2019.године. На основу ванредног инспекцијског надзора који је извршен  од стране просветног инспектора министарства просвете, науке и технолошког развоја утвђено је да установа не спроводи мере за безбедност и заштиту ученика.

На основу свега наведеног током инпекцијског надзора стекли су се услови за разрешење директора установе предвиђени одредбом члана 128. Закона о основама система образовања и васпитања. Закон прописује да је директор одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.

У складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, директор није предузео одговарајуће активности односно није обавестио надлежну школску управу о трећем нивоу насиља и није сазвао Тим који би хитно кренуо у поступак решавања проблема насиља.

Loading