ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министар пожелео срећан почетак нове школске године

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић пожелео је  директорима и запосленима у основним и средњим школама срећан почетак нове школске године, која почиње у измењеним околностима, а коју ће пратити нова организација рада и нови начини реализације образовно васпитних задатака.

Поред остваривања образовно-васпитних циљева прописаних Законом, ситуација налаже и спровођење мера које су у функцији заштите здравља наставника, ученика, њихових родитеља и шире заједнице.

Као и сви образовни системи широм света и наш систем се налази пред озбиљним изазовима, на које морамо одговорити тако да активности буду у најбољем интересу даљег раста и развоја генерација које образујемо. За то је потребно много заједничког промишљања, али и флексибилности и спремности на промене и брзо реаговање, у прилог томе говори и искуство које смо имали током другог полугодишта прошле школске године, када су сви запослени у просвети за јако кратко време морали да прилагоде свој рад и расположиво време новонасталој ситуацији. Тада смо се суочили са многим тешкоћама које су биле последица рада у непознатом окружењу. Министарство, заводи и многобројни партнери из невладиног сектора и међународних организација су здружено настојали да све своје ресурсе ставе у функцију подршке систему, а значајан допринос квалитету процеса имала је и хоризонтална размена и сарадња између самих наставника. Захваљујући свести о важности образовања и његовог континуитета, ентузијазму и одговорности наставника, претходна школска година је успешно приведена крају.

У међувремену, као доносиоци одлука, са нашим партнерима, обезбедили смо додатну подршку и ресурсе који у значајној мери треба да олакшају рад, омогуће квалитетнију наставу и обезбеде процес учења у новој школској години. Реализоване су многобројне обуке у циљу подизања дигиталних компетенција наставника, у складу са постојећим могућностима повећани су технички капацитети школа, обезбеђени су додатни образовни ресурси, материјали, а сви облици подршке ће се континуирано одвијати и током целе школске године.

Наставници и ученици ће од првог септембра бити у ситуацији да поред учења на даљину, уче и раде у непосредном контакту, онако како су и навикли. Овај контакт наставник-ученик, ученик-ученик је у складу са људском природом и потребама, и најефикаснији је за остваривање образовне и васпитне функције школе.

С обзиром да је здравље приоритет, подсећамо наставно и ненаставно особље да се придржавају свих превентивних мера које је донео Кризни штаб, као и мера које су препоручене Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе. Подсећамо запослене, да као узори својим понашањем и односом према превенцији болести обликују или утичу у некој мери на понашање деце и младих, па тиме носе и одговорност за њихово понашање и прихватање превентивних мера. Нова правила понашања ће бити усвојена ако су јасна и ако важе за све.

Уверени да наш образовни систем чине професионалци који ће одговорно поступати у епидемијом измењеним условима образовања, у којима ће министартво и остале образовне институције система пружити помоћ и подршку у складу са расположивим могућностима и уз наду да ће се услови брзо побољшати и нормализовати, желимо вам срећан почетак школске године!

Loading