ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министар Шарчевић у Скупштини Србије представио предлоге три закона из области просвете

Министар просвете науке и технолошког развоја Младен Шарчевић представио је данас у Скупштини Србије Предлог закона о уџбеницима који предвиђа увођење дигиталних уџбеника, Предлог закона о националном оквиру квалификација Србије и Предлог закона о просветној инспекцији.

Шарчевић је навео да је према Предлогу закона о уџбеницима “ уџбеник основно дидактички обликовано наставно средство, у било којем облику или медију, које се користи у образовно-васпитном раду у школи за стицање знања, вештина, формирање ставова, подстицање критичког размишљања, унапређења функционалног знања и развој интелектуалних и емоционалних карактеристика ученика и полазника, чији су садржаји утврђени планом и програмом наставе и учења и који је одобрен у складу са овим законом”.

Овакво дефинисање уџбеника омогућава дигитализацију наставних садржаја, односно креирање и издавање дигиталних уџбеника, казао је министар и додао да је у току доношење стандарда за дигиталне уџбенике и да су донете  и измене Плана уџбеника.

Према његовим речима, ова решења значила би јефтиније, праведније и доступније и функционалније образовање за све ученике што би довело до унапређивања ученичких компетенција. Шарчевић је објаснио да су Предлогом закона поједностављена решења и прецизирани рокови за подношење и одобравање уџбеника, као и могућност набављања преко школе, односно ђачке задруге што би укинуло сиво тржиште, разне посреднике и самим тим утицало на формирање повољније цене.

Укида се постојећи проценат који је довео до укрупњавања тржишта, али и ускратио право да се наставник определи за уџбеник неких издавача, који није прешао потребан проценат  од 5 одсто.Остала је обавезност коришћења одабраних уџбеника за циклус од 4 године, али је у изузетним случајевима на предлог школе, уз прибављено мишљење Министарства, остављена могућност да у оправданим случајевима дође до промене изабраних уџбеника, навео је министар.

Он је објаснио и да је при Заводу за уџбенике предвиђено формирање Центра за нискотиражне уџбенике (на језицима нац.мањина, прилагођени деци са посебним потребама, за средње стручне школе и сл.) који би имао обавезу да из фонда који издавачи уплаћују 2 одсто и додатним средствима Владе Републике Србије обезбеди доступност тих уџбеника на тржишту.

Шарчевић је навео и да се Предлогом закона укидају листе оцењивача уџбеника и да је прецизирано ко може бити прегледач како би се избегао сукоб интереса и сам процес био што транспарентнији..

Говорећи о предлогу Закона о просветној инспекцији Шарчевић је казао да тај акт на посебан начин, обједињује у један закон све одредбе које се односе на инспекцијски надзор, по нивоима образовања, из посебних закона у области образовања и васпитања.

Он је навео да је овај законски предлог прописао послове просветног инспектора, овлашћења и поверавање послова инспекцијског надзора општинама, градовима, односно покрајини и доношење решења министра којим се утврђује број просветних инспектора у општинама и градовима. Предлог закона је прописао и услове за запошљавање просветних инспектора  који раде послове инспекцијског надзора у просвети.

Министар просвете је рекао и да ће после готово читаве деценије, бити донет и Закон којим се институционално уређује систем квалификација које се стичу кроз формално и неформално образовање, односно учењем и обучавањем;

Како је навео Предлогом закона о Националном оквиру квалификација Србије (НОКС) се омогућава лакша мобилност радне снаге и примена концепта целоживотног учења и  дефинише институционални оквир за учешће привреде и света образовања у креирању квалификација;

Република Србија добија Национални оквир квалификација, који је у потпуности усклађен са Европским оквиром квалификација, навео је министар.

Loading