ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарка проф. др Славица Ђукић Дејановић представила на скупштинском Одбору за образовање, науку и технолошки развој и информатичко друштво сет закона из области образовања

Mинистарка просвете. проф. др Славица Ђукић Дејановић образложила је данас на седници Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Скупштине Србије новине које доноси сет закона из области образовања  – Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Предлога закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима.

Изменом сета просветних закона систем образовања у значајној мери ће бити унапређен, посебно када је реч о превенцији и реаговању на насиље у установама образовања , навела је она.

Министарка је нагласила да је циљ ових измена повећање одговорности свих актера у школском животу, али и проширење лепезе могућности када је васпитни рад у питању. Предложене измене закона,  омогућиће, између осталог, да од другог разреда основне школе оцена из владања ученика уђе у просек оцена на полугодишту и крају године, могућност удаљавања ученика са наставе у трајању од минимум пет дана у случају теже повреде обавеза ученика. Новине доносе и могућност појачаног васпитног рада са ученицима који чине насиље или испољавају проблематично понашање и ван простора школе, могућност друштвено-корисног рада и ангажовања ученика у оквиру појачаног васпитног рада, скраћене рокове за покретање и вођење дисциплинског поступка у случајевима теже повреде обавеза ученика и одлагање исписивања ученика средње школе док се води дисциплински поступак, као и обавезу интензивније сарадње и комуникације свих установа које се баве заштитом од насиља.

Loading