ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство и школе раде на јачању отпорности ученика на ризична понашања

Министарство просвете и школе настоје да јачају отпорности ученика на ризична понашања кроз развој вештина за превладавање стресних ситуација, као и препознавање и регулацију емоција“, рекла је шефица Одељења за људска и мањинска права у просвети Снежана Вуковић.

Она је на конференцији „Животне и друштвене вештине као кључне за превенцију употреба дрога, насиље и ментално здравље“, коју је у Бечу организовала Канцеларија Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC), истакла да се у школама у Србији спроводе бројне редовне активности, али и додатни програми и пројекти који јачају ученике за изазове које носи савремено доба.

Програм “Вештине за адолесценцију” је један од оних којима стварамо прихватајуће и подржавајуће школско окружење, које код ученика развија вештине асертивне комуникације, одговорног доношења одлука и освешћивање себе (својих ставова, вредности и потреба), као и јачање самопоуздања“, рекла је Вуковићка.

Она је објаснила да је овај Програм усмерен на млађе адолесценте, ученике VI и VII разреда основних школа.

Примена овог програма интензивирана је ове године. Стручни сарадници и одељењске старешине, који су прошли посебне обуке, са око 10.800 ученика реализоваће 36 радионица на часовима одељењске заједнице ради унапређивања њихових социоемоционалних вештина како би адекватно одговорили на изазове адолесцентског доба – супротставили се коришћењу психоактивних супстанци, суочили и превазишли стрес, конфликте са родитељима и заједницом и слично“, рекла је Снежана Вуковић.

С обзиром да су породице кључне за васпитање младих и да је сарадња и школе неопходна како би се утицало на њихов правилан развој и сазревање, Министарство просвете у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за дрогу и криминал, спроводи још један програм који је усмерен на јачање породице и њене васпитне улоге – „Јаке породице“.

Координатор програма превенције Канцеларије Уједињених нација за дрогу и криминал Влади Малоф истакао је значај овог програма и најавио да ће током јесени ове године почети бесплатне обуке за тренере, који ће касније радити са школама и породицама на јачању њихових капацитета.

Конференција „Животне и друштвене вештине као кључне за превенцију употреба дрога, насиље и ментално здравље“ одржана је 22. марта у Бечу.

 

Loading