ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство и VISA потписали Протокол о сарадњи на реализацији Пилот-пројекта ФинПис

Министарво  просвете, науке и технолошког развоја  и VISA CEMEA HOLDINGS LIMITED,  огранак у Београду, потписали су данас  Протокол о сарадњи на реализацији Пилот-пројекта „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије“ (ФинПис).

Министарство је препознало значај и потребу укључивања финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања, имајући у виду сложеност финансијског окружења у којем млади људи одрастају и чињенице да  ће одлуке које буду доносили у будућности утицати  не само на њих и њихово блиско окружење, већ и на ширу друштвену заједницу.

Функционално, правовремено и континуирано финансијско описмењавање има за циљ да постави квалитетну основу за доношење одлука, да омогући младима да одговоре на изазове са којима се свакодневно сусрећу и да буде у функцији развоја предузетништва, важног аспекта савременог тржишта рада, рекао је Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја.

За компанију Visa Фин Пис ће бити најозбиљнији и највећи пројекат у домену финансијске едукације у региону Југоисточне Европе и такође верујем да ћемо бити пример добре праксе за многе земље које се сусрећу са истим или сличним изазовом, рекао је Владимир Ђорђевић ,генерални директор компаније Visa за југоисточну Европу и додао да је најбољи пут за развој финансијске писмености сарадња јавног и приватног сектора јер заједничким снагама и разменом искустава се може учинити много више .

Финансијска писменост обухвата знање и разумевање финансијских концепата, као и  вештине, мотивацију и самопоуздање за примену тог знања и разумевања с циљем доношења исправних одлука у свакодневном животу. ФинПис представља подстрек развоју и популаризацији финансијског  описмењавања деце од најранијег узраста. Подразумева укључивање финансијске писмености у васпитно-образовни рад и наставу кроз креирање окружења за развој функционалних знања из ове области, али и предмета кроз које се финансијска писменост, као међупредметна компетенција, укључује и развија.

У складу са глобалном праксом, један од лидера у домену финансијског описмењавања у свету, компанија VISA подржава ФинПис кроз учешће у промоцији и популаризацији финансијског описмењавања младих у Републици Србији.

Loading