ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство почело рад на изради Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији за период 2023-2026.

Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године усвојена је од стране Владе Републике Србије 3. јуна 2021. године, са пратећим Акционим планом за њено спровођење за период 2021-2023. године.

Министарство просвете донело је одлуку да раније изради и усвоји нови Акциони план за реализацију Стратегије за наредни период, јер је анализама постојећег Акционог плана, утврђено је да, иако обухвата и 2023. годину, ниво планирања за ову годину у периоду његове израде, није могао бити тако детаљан као за прве две године важења Акционог плана. Такође, досадашњи извештаји о реализацији постојећег Акционог плана, указују на то да је потребно предвидети додатне активности у 2023. години, као и да неке од претходно планираних активности нису више релевантне за постизање посебних и општих циљева Стратегије.

Додатно, образовном систему Републике Србије, у периоду 2024-2026, стајаће на располагању ће бити значајна бесповратна донаторска средстава Европске уније, за чије максимално искоришћење је неопходно постојање кредибилног стратешког оквира, укључујући кохерентан и правилно буџетиран Акциони план.

Имајући у виду све наведено, Министарство је приступило изради Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године за период 2023-2026. године. Припрема и усвајање новог Акционог плана омогућиће ефективно, кохерентно и сврсисходно планирање ресурса (људских, материјалних, финансијских – укључујући финансијска средства из буџета, средства донатора и кредитора и других) за спровођење мера и активности планираних новим Акционим планом, и тиме допринети постизању посебних и општих циљева зацртаних Стратегијом до 2030. године.

 

Loading