ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство није тражило списак чланова синдиката

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није тражило списак чланова синдиката, већ је за информациони систем „ Доситеј“ тражило податке од школа о броју чланова репрезентативних синиката, без имена и презимена и матичног броја, а због израчунавања увећаних плата и функцијског додатка за овлашћеног представника репрезентативног синиката у установи. Подаци су тражени збирно на нивоу установе, као бројка, а не именом и презименом, како то тврде синдикати. И претходних година Министарство је скупљало те податке за ЦЕНУС, али у папирној форми.

Министарство је  тражило да се унесе само информација о томе ко је представник репрезентативног синдиката јер у рачун за буџет установе улази и функцијски додатак за тог представника синдиката по формули – основни коефицијент на основу стручне спреме те особе пута пута проценат . Да би се израчунао тај други проценат треба да се зна колики број учлањених има репрезентативни синдикат и зато смо тражили број чланова синдиката да се унесе по установи, али и не ко су те особе.

 

 

Loading