ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Могућности реализације активности пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ у Новом Саду

У склопу пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, 15. јуна 2018. године у Новом Саду представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја одржали су први припремни састанак са представницима Градске управе Новог Сада.

Испред градске управе састанку су присуствовали чланови Градског већа, управа за образовање, социјалну и дечију заштиту, за грађевинско земљиште и инвестиције, имовину и имовинско-правне послове, одсека за урбанизам и планирање, као и директор предшколске установе „Радосно детињство“, Нови Сад.

У првом делу састанка Анамарија Вичек, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја представила је пројекат, његове компоненте и циљеве. Како су у фокусу ове посете биле могућности за реализацију компоненте 1 (грађевинске компоненте) посебна пажња је посвећена дискусији са представницима Градске управе Новог Сада у вези са објектима и грађевинским парцелама на којима би се потенцијално реализовали грађевински радови за потребе пројекта.

У почетној фази, грађевинска компонента пројекта реализоваће се највећим делом кроз реконструкције, адаптације и евентуално надоградње постојећих објеката било да су намењени предшколском васпитању и образовању или су у питању објекти друге намене, а погодни су за промену намене. Сходно томе приоритет у овом тренутку је индентификација оваквих објеката, што је током састанка предочено представницима локалне самоуправе. Циљ ових грађевинских радова је повећање броја деце која уписују и похађају програме предшколског васпитања и образовања.

Loading