ЋИРИЛИЦА | LATINICA

МПНТР предложило допуне Закона о високом образовању како би се заштитили савесни студенти

Питање такозваних спорних доктората доспело је у жижу јавности када  је Комисија за акредитацију и проверу квалитета ( КАПК) у старом сазиву, променила дотадашњу праксу, па је докторске дипломе, које је претходно у два циклуса акредитације сматрала валидним, оспорила јер је установила да поједини приватни факултети на којима су стечене нису имали сагласност Министарства просвете на наставни план магистарских студија.

Реч је о докторатима који су стечени у прелазном периоду од усвајања Закона о високом образовању до болоњских прописа, где су магистри могли да пријаве докторску дисертацију чијом би одбраном стекли научни назив доктора наука.

Дакле, магистри нису похађали докторске студије већ су бранили пријављену докторску дисертацију, тако да се не може говорити о томе да су тзв. спорни докторати стечени на неакредитованим установама јер тада акредитације није ни било.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је како би проверило да ли је реч   о селективном приступу КАПК-а, преко информационог система Доситеј затражило од свих акредитованих државних и приватних високошколских установа да доставе сагласност на наставни план магистарских студија. Прегледом достављеног материјала констатовано је да  су бројни факултети у оквиру 11 универзитета (државних и приватних) обавестили Министарство да немају сагласност свог универзитета (што је било потребно за државне факултете), међу којима има и реномираних државних факултета са дугом традицијом, односно немају сагласност Министарства на наставни план магистарских студија  (што је било потребно за приватне факултете).

То значи да и докторске дипломе појединих државних факултета могу по истом основу бити проглашене спорним.

Како би се заштитио велики број савесних студената који су стекли високо образовање на високошколским установама на којима раде наставници са тзв. оспореним дипломама, лица која су стекла докторске дипломе на реномираним државним факултетима који такође немају одговарајућу сагласност за магистарске студије, као и  наставници чија се академска каријера на овај начин угрожава, Министарство је предложило одговарајућу допуну Закона о високом образовању, која одражава раније заузети став по овом питању.

 

Loading