ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Students doing the exam in classroom

На крају школске године одлично је било 43,2 одсто ученика осмог разреда

На крају осмог разреда основне школе у школској 2020/2021. години одличан успех остварило је 43,2 одсто ученика, док је довољан успех имало свега 1,2 одсто ученика, наводи се у извештају Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

На крају осмог разреда 34,1 одсто ученика било је врлодобро, а  21,5 одсто њих остварило је добар успех.

Према подацима из извештаја о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2020/2021. години, који је обухватио 64.043 ученика који су у јуну полагали завршни испит, просечан општи успех у 8. разреду износио је 4,12. Осми разред је са просечном оценом 5,00 завршило 12.256 ученика, односно, 19,1 одсто.

Подаци показују и да је основну школу у школској 2020/2021. години са Вуковом дипломом завршило 8.886, односно 13,9 одсто ученика у Србији, што је приближно на истом нивоу као и претходне школске године, када је тај проценат износио 13,8 одсто.

Када је реч о завршном испиту који су ученици полагали 23, 24. и 25. јуна, више од половине задатака из математике решило је 68,4 одсто ученика. На тесту из матерњег језика више од половине задатака решило је 76,5 одсто,  а на комбинованом тесту 86,7 одсто ученика.

Анализа постигнућа на завршном испиту указује да ученици који имају бољи општи успех остварују и боље резултате на сва три теста, док боље резултате од просека остварују ученици носици Вукове дипломе.

Анализа је показала да су на завршном испиту на крају школске 2020/2021. године  у поређењу са претходном школском годином остварени просечно бољи резултати. Просечно постигнуће ученика на тесту из математике, изражено у бодовима износило је 12,50 што је за 10,6 одсто више у односу на просек од 11,18 бода на тесту у оквиру завршног испита 2019/2020. године.

Када је реч о тесту из матерњег, односно српског језика просечано постигнуће износило је 13,37  бодова што је у односу на 11.02 бода колико су ученици у просеку имали на овом тесту на крају школске 2019/2020. године побољшање од 17,6 одсто.

Просечан број бодова на комбинованом тесту износио је 14,82  у односу на просечних 14,17 бодова на крају школске 2019/2020. године, што је више за 4,4 одсто.

Завршним испитом проверава се степен остварености стандарда постигнућа и због тога стручни тимови који припремају задатке који репрезентују изабране стандарде постигнућа при састављању тестова воде рачуна о односу броја задатака са основног, средњег и напредног нивоа. Избор стандарда постигнућа који ће се проверавати на завршном испиту условљен је општим исходима основног образовања, циљевима, задацима и садржајем наставног програма одређеног предмета и задатим обимом теста.

У тесту из математике који се у јуну нашао пред ученицима било је шест задатака отвореног типа и ученици су били у обавези да наведу поступак решавања, док се од ученика у 14 задатака очекивало да изаберу тачан одговор од неколико понуђених.

Тест из матерњег језика имао је девет задатака основног нивоа, седам средњег нивоа, а четири је било напредног нивоа.

Када је реч о задацима у комбинованом тесту сви задаци су били затвореног типа, такозвани задаци вишеструког избора, као и повезивање у табели. Иначе, овај тест се  састоји од 20 задатака из пет наставних предмета (физика, хемија, биологија, географија и историја).

У тестовима је однос задатака са различитих нивоа постигнућа био равномерно распоређен. На тесту из матерњег језика и комбинованом тесту било је више задатака затвореног типа у односу на тест из математике. У тесту из математике било је више отворених задатака него у друга два теста, што је могло утицати на ученичка постигнућа.

У извештају се, такође, наводи да се школска 2020/2021. година  одвијала у посебним условима због пандемије вируса Ковид 19, који су диктирали промену организације наставе и учења.

 

 

Loading