ЋИРИЛИЦА | LATINICA

На подручју ШУ Пожаревац серија састанака на тему превенције насиља

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Школска управа Пожаревац, у сарадњи са локалном заједницом, Центром за социјални рад и Министарством унутрашњих послова, током наредне недеље започиње серију састанака са родитељима на тему вршњачког насиља и улогу школе, породице и институција социјалне заштите и полиције у превенцији свих облика насиља.

Стручна помоћ и подршка Министарства и Школске управе Пожаревац организована је због случајева вршњачког насиља који су се догодили у последњих неколико недеља између ученика основних школа са подручја Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане. Министарство просвете, науке и технолошког развоја планирало је ову активност у циљу унапређивања квалитета превенције вршњачког насиља, кроз активности локалне самоуправе, родитеља, школе, Центра за социјални рад и полиције.

У оквиру ове акције биће одржани родитељски састанци и састанци школских Савета родитеља у свим срединама на територији Школске управе Пожаревац, уз посебно ангажовање и континуирану подршку стручних служби Министарства и просветних саветника школама чији су ученици учествовали у недавно евидентираним инцидентним ситуацијама.

У заштити и превенцији од вршњачког насиља неопходна је подршка и деловање свих чинилаца друштва, а важно је да сви препознају значај сталног васпитног рада са децом, уз посебан акценат на ненасилну комуникацију, мирно решавање конфликата и неприхватање насиља као облика понашања. Неопходно је да сви актери укључујући и породицу дају конструктиван допринос у стварању безбедне и подстицајне средине за живот и развој деце.

Loading