ЋИРИЛИЦА | LATINICA

На високошколским установама одговорност за поступање по препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 30. септембра 2019. године упутило препоруку високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на лични захтев продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студија за још једну годину без реуписа и без наплате додатних трошкова за задржавање статуса студента. 

На високошколским установама је одговорност за даље поступање на основу препоруке. Потребно је да се обратите проректорима и продеканима за наставу, служби за наставу и студенту продекану како бисте решели одређене нејасноће у вези са препоруком коју смо упутили.

С обзиром на наведено,  утврђивање актуелног статуса статуса студента на уписаном студијском програму од значаја за упис у школску 2019/2020. годину у надлежности je високошколске установе, као и одлучивање о томе да ли ће високошколска установа применити препоруку овог министарства.

 

Loading