ЋИРИЛИЦА | LATINICA

„НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА У СРБИЈИ – ОД РАЗВОЈА ДО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ; ОРГАНИЗАЦИЈОМ ДО БОЉИХ КВАЛИФИКАЦИЈА”

Конференција Национални оквир квалификација у Србији – од развоја до имплементације; организацијом до бољих квалификација , одржана је данас у Хотелу Метропол. Организатор Конференције је Европскa фондацијa за обуку – ЕТФ (European Training Foundation) у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Поред представника Министарства и представника Делегације ЕУ за примену НОК-а коју су сачињавали регионални менаџер ЕТФ-а за Србију Шон Мендез, шеф сектора операција ЕУ делегација Штефен Худолин и специјалиста за развој система квалификација Мирјам де Јонг, конференцији је присуствовало и више од шездесет учесника из различитих партнерских институција, и то: представници Министарства за рад, стручњаци за НОК, чланови Савета за стручно образовање и образовање одраслих, представници Завода за унапређивање и образовање, социјални партнери (представници послодаваца и синдиката), Националне службе за запошљавање, представници привредних комора и других међународних организација.

У уводном делу конференције, помоћник министра за развој и високо образовање, Весна Мандић кроз презентацију, Национални оквир квалификација у Србији указала је на значај успостављања јединственог – интегралног оквира квалификација, којим ће бити обухваћени сви нивои и врсте квалификација.

Национални оквир квалификација важан је не само за нас, који се бавимо образовањем, већ је значајан за послодавце и тржиште, што ће, свакако, дати значајне ефекте за бржу и бољу запошљивост и развој  Републике Србије у целини. Зато желимо да национални оквир квалификација сви заједно имплементирамо у сва подручја рада и да као социјални партнери, допринесемо решавању и уређењу политике запошљавања, посебно младих, рекла је Мандић и додала да се очекује да та сарадња буде партнерска, успешна и транспарентна, што ће омогућити да Србија постане равноправна чланица европског друштва у области развоја квалификација.

Министарство је прихватило сарадњу са ЕТФ-ом, са жељом за модернизацијом и унапређивањем  квалификација у Србији и побољшањем запошљивости. Такође,  у складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године, будући концепт образовања као национални приоритет предвиђа такав систем квалификација који ће бити и тржишно флексибилан и релевантан.

Регионални менаџер ЕТФ- а за Србију, Шон Мендез изразио је спремност да ЕТФ и у наредном периоду пружи подршку Министарству за успостављање и имплементацију НОК-а у Србији, а у циљу повезивања Србије са другим земљама које примењују свој национални оквир квалификација, чиме би се и наша земља укључила у европски систем квалификација. Као пример оснаживања социјалних партнерства, биће формирана Међуминистарска радна група (МРГ) као тело у чији ће састав, поред Министарства, бити укључено 20 институција које ће доприносити развоју и унапређивању квалификација и њиховом повезивању са тржиштем и послодавцима.

Сви институционални субјекти изразили су спремност да буду имплементирани у развој и успостављање националног оквира квалификација и тиме допринесу решавању проблема запошљавања становништва и унапређивању развоја друштва и тржишта у целини, што ће омогућити да Србија постане равноправна чланица европског друштва.

Loading