ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Национални оквир квалификација у Србији

У Палати Србија данас је одржан  први састанак Међуминистарске радне групе за  успостављања и имплементације Националног оквира квалификација у Србији ( НОКС).

Састанку су присуствовали помоћник министра за развој и високо образовање проф. др Весна Мандић, Штефен Худолин, шеф 2. сектора операција Делегације ЕУ у Србији као и 46 чланова из 21 институције које су препознате као значајни социјални партнери.

 Једна од приоритетних активности која је дефинисана и програмом Владе Републике Србије је установљавање Националног оквира квалификација , на којој се нажалост радило претходних десет година, али у овом тренутку, управо одлуком министра Шарчевића је формирана Међуминистарска радна група која укључује 21 институцију , 46 чланова врло компетентних за ту област, рекла је Мандић.

Узимајући у обзир да је успостављање и имплементација система НОК у Србији од националног значаја и имајући у виду укупне реформске процесе образовања и остварења циљева, дефинисаних не само у развојним документима Републике Србије већ и значајним стратешким европским документима, препозната је неопходност дефинисања националног оквира квалификација.

Снажне технолошке и економске промене условиле су промене у свим сегментима друштва, а нарочито у свету рада и на тржишту радне снаге. Ново радно окружење пред образовање је поставило нове захтеве, рекла је Мандић и додала да  се од образовања очекује да за релативно кратко време појединац постане запошљив, да по завршетку образовања научено стави у функцију и тако унапреди свој положај на тржишту рада.

Овај тренутак је кључан за консолидовање напора за успостављање система Националног оквира квалификација, који треба да приближи свет образовања и тржишта рада, и уведе ефикасније механизме за усклађивање понуде и потражње за вештинама, рекао је Худолин.

Мандић је том приликом истакла да ће посебан изазов представљати повезивање НОКС са Европским оквиром квалификација (ЕОК), чиме ће бити обезбеђена упоредивост стечених квалификација, односно биће подстакнута мобилност радне снаге на европском тржишту.

Континуирано и активно учешће чланова Међуминистарске радне групе, како на стратешком тако и оперативном нивоу, у даљем развоју и имплементацији НОКС –а осигураће преко потребан национални и институционални приступ у успостављању одрживог Националног оквира квалификација у Србији.

Loading