ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нацрт ЗОСОВ: квалитет образовања, ефикасност система и аутономија установа

Прва трибина у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о основама система образовања и васпитања одржана је данас у Основној школи ”Светозар Марковић Тоза” у Новом Саду.

Новине које доноси нацрт изложили су државна секретарка Анамарија Вичек, Александар Марковић, помоћник министра за правне послове и Биљана Лајовић, члан радне групе.
Представници Министарства и радне групе као примарни циљ новог закона истакли су  успостављање механизама и инсититута којима се осигурава квалитет образовања и васпитања.

Као кључне новине навели су повећање ефикасности и ефективности образoвно-васпитног система и одговорности свих учесника у њему.

Нацртом законa: редефинисани су општи принципи, циљева, компетенција и исхода, проширена је аутономија установа које су оствариле квалитет у раду, јасније је уређена област осигурања квалитета наставничке професије, образовно-васпитног процеса и постигнућа ученика, прецизније је уређен начин успостављања радног односа као и успостављање модерног и ефикасног Јединственог информационог система просвете.
Нацртом кровног закона у области образовања уређено је и питање безбедности, заштите и одговорности свих учесника образовно-васпитног процеса. У том смислу за запослене је предвиђена нова дисциплинска мера-писмена опомена и нова забрана- одговорност за понашање којим се вређа углед, част и достојанство.

Са друге стране, предвиђена је и већа укљученост и одговорност  родитеља за вршење родитељске улоге, која између осталог садржи  и одговорност за кршење забране од стране ученика. Нови закон дисциплински поступак према ученику учиниће ефикаснијим, а уводе се и нове васпитно-дисциплинске мере, попут друштвено-корисног и хуманитарног рада. Такође, прописани су и ближи услови за организацију екскурзија и настава у природи.
Јавна расправа завршава се 8.јуна.

Loading