ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Након ванредног инспекцијског надзора забрањен рад две средње школе

Након ванредног инспекцијског надзора донета су решења да се забрањује рад, односно, остваривање делатности средњег образовања и васпитања Средњој школи „Тутин“ у Тутину, као и рад Саобраћајној школи у Трстенику.

Инспектори су утврдили да је поступање Средње школе „Тутин“ и Саобраћајне школе у Трстенику у обављању делатности довело до последица које се не могу отклонити налагањем мера, односно да су школе у дужем временском периоду обављале делатност незаконито, а да органи управљања нису обављали послове из своје надлежности.

Сходно наведеном, закључено је да су се стекли услови за предузимање радњи прописаних одредбама члана 106. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања, односно да се забрани рад ове две установе.

Решења о забрани рада је на основу члана 131. став 1. Закона о општем управном поступку, члана 25. став 2. Закона о јавним службама и члана 106. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања потписао министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић.

Редован и ванредан инспекцијски надзор над образовним установама у Републици Србији настављају се и у новој школској години. Надлежни органи континуирано испитују спровођење закона и других прописа у образовним установама у Србији непосредним увидом у њихово пословање и поступање.

Loading