ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Напори Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се обезбеди што већи број уџбеника по реформисаним програмима наставе на језицима мањина

Министарство просвете, науке и технолошког развоја улаже додатне напоре да се обезбеди што већи број уџбеника по реформисаним програмима наставе и учења јер уџбеници на језицима националних мањина доприносе већем квалитету и доступности образовања на матерњем језику.

У јуну и јулу 2020. године Министарство је објавило Каталог уџбеника на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2020/21. годину који је доступан на линку https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/KATALOG-UD%C5%BDBENIKA-NA-JEZICIMA-NACIONALNIH-MANJINA-2020-21.pdf, као и Допуну каталога уџбеника на језицима националних мањина за школску 2020/21. годину, на линку https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/DOPUNA-KATALOGA-UD%C5%BDBENIKA-NA-JNM-2020-21-1.pdf.

Ученицима који целокупну наставу похађају на једном од осам језика националне мањине (албанском, босанском, бугарском, мађарском, русинском, румунском, словачком и хрватском језику), као и ученицима који наставу прате на српском језику а припадници су националних мањина и похађају изборни предмет/програм Матерњи језик/говор са елементима националне културе, на располагању је  укупно 1086 уџбеничких јединица, од којих је 279  објављено по реформисаним програмима наставе и учења.

Језик националне мањине

Укупан број уџбеника

Број реформисаних уџбеника

Албански језик

58

31

Босански језик

117

39

Бугарски језик

91

33

Мађарски језик

192

62

Русинска језик

150

31

Словачки језик

191

26

Хрватски језик

100

24

Румунски језик

131

16

Српски као нематерњи језик

28

12

Словеначки језик са ел. националне културе

1

1

Буњевачки језик са ел. националне културе

11

2

Македонски језик са ел. националне културе

2

1

Чешки језик са ел. националне културе

2

1

Ромски језик са ел. националне културе

4

0

Влашки говор са ел. националне културе

1

0

Украјински језик са ел. националне културе

7

0

УКУПНО:

1086

279

 

У актуелним каталозима уџбеника на језицима националних мањина налазе се уџбеници  22 издавача. 

Имајући у виду значај доступности образовања за све ученике, Министарство је за следећу школску 2020/21. годину обезбедило уџбенике и на језицима националних мањина у програму бесплатних уџбеника. Овим програмом додатно се пружа подршка ученицима из социјално/материјално осетљивих породица.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља активан рад на обезбеђивању доступности и квалитета образовања, а уџбеници на језицима националних мањина су значајан део ових настојања. 

Loading