ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Насиље је недопустиво

Насиље које се догодило у Техничкој школи у Аранђеловцу,  о коме смо данас добили информацију, дубоко нас је погодило и шокирало. Апсолутно осуђујемо овакво понашање и исказујемо забринутост. Сматрамо да је недопустиво да се конфликти решавају било каквим насилним понашањем и ово Министарство интензивно ради на стварању безбедног  окружења у установама.

Према инфрормацијама из школе одмах по сазнању о насиљу стручни сарадници  обавестили су одељењског старешину, родитеље актера овог догађаја и директора, који је одмах обавестио Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Узете су изјаве од учесника у присуству родитеља. Након прикупљања релевантних информација  покренут је васпитно-дисциплински поступак против свих актера овог догађаја.

О свему су обавештени  МУП и Центар за социјални рад, који су у оквиру својих надлежности започели даљу процедуру.

Министарство је ангажовало све своје стручне капацитете, у реаговање је укључена Школска управа Крагујевац  а  у школу ће бити хитно упућена и Републичка просветна инспекција у сарадњи са задуженима за заштиту од насиља у Министарству ради  утврђивања стања и чињеница и предлагања мера и активности које треба предузети.

 

Loading