ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Наставак сарадње са саветницима-спољњим сарадницима

Почевши од 2017. године, путем јавног позива и на предлог просветних саветника из школских управа, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ангажује истакнуте васпитаче, наставнике и стручне сараднике који, у својству саветника-спољњих сарадника пружају стручну помоћ својим колегама у вртићима и школама у различитим областима деловања. Њихов рад прате надлежне школске управе и укључују их у своје тимове приликом спољашњег вредновања рада установа и у вршењу стручно-педагошког надзора.

У претходне четири године број саветника-спољњих сарадника се повећавао од почетних 186, јер се показало да је овај професионални ресурс врло добро прихваћен од стране колега у установама и у 2021. години ће бити ангажована 372 саветника.

Први пут ове године ангажовано је 37 саветника за унапређивање инклузивног образовања и 23 саветника за унапређивање образовања на језицима националних мањина. Очекује се да дају пуни допринос у планирању, припреми, примени, евидентирању и вредновању мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана, односно у унапређивању квалитета и доступности образовања на језицима националних мањина.

Са циљем јачања компетенција новоангажованих саветника-спољних сарадника, Министарство је припремило јединствени програм обуке о улози саветника – спољних  сарадника у образовном систему, а посебно у области инклузивног образовања и образовања на језицима националних мањина.

 

Loading