ЋИРИЛИЦА | LATINICA

НАТ стекао пуноправно чланство у Међународној мрежи агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању

Национално акредитационо тело постаоло је пуноправни члан Међународне мреже агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE).

Одлуком Управног одбора INQAAHE, а након спроведеног поступка евалуације, НАТ је постао пуноправни члан INQAAHE и тако остварио право на бројне бенефите, од којих су посебно важни учешће у доношењу одлука Генералне скупштине INQAAHE, односно право гласа, учешће и организовање догађаја INQAAHE на којима учествују светски експерти у области обезбеђења квалитета високог образовања, као и пружање помоћи у повезивању са другим релевантним члановима ради размене искустава, истраживања, сарадње, и сл.

INQAAHE је светско удружење, основано 1991. године, са седиштем у Барселони) које укључује више од 300 организација за обезбеђење квалитета у високом образовању широм света.
Мисија INQAAHE је промовисање и унапређивање изврсности у терцијарном образовању кроз подршку активне међународне заједнице пружалаца услуга обезбеђења квалитета са фокусом на:

• Развој теорије и праксе у области обезбеђења квалитета;
• Јачање размене и разумевања различитих политика и активности у погледу квалитета и обезбеђења квалитета;
• Промовисање обезбеђења квалитета у корист терцијарног образовања, институција, студената и друштва у целини.

Loading