ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Неће бити отпуштања на факултетима

Последњих дана у медијима се пласирају информације да ће због Oдлуке Владе Републике Србије о максималном броју запослених   на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АПВ и систему локалне самоуправе доћи до отпуштања запослених на факултетима.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја води регистар запослених у високошколским установама у оквиру ФИНВО базе ( Финансирање високог образовања). У ту базу податке уносе искључиво високошколске установе на бази кадровске евиденције запослених, и то је њихова законска обавеза. Увидом у ту базу евидентно је да не постоји потреба за отпуштањем ни на основу претходне Одлуке о максималном броју запослених, а нарочито не на основу последње измене те одлуке. Сви факултети ће задржати већ запослене наставнике и сараднике, а појединима је остављен простор за запошљавање нових кадрова. Управо због тога наставни програм и акредитација неће бити угрожени.

На пример, према подацима из ФИНВО базе Медицински факултет Универзитета у Београду има 1020 запослених, а одлуком Владе Републике Србије  максималан број запослених је 1040. Иста ситуација је и на осталим високошколским установама.

Иначе, на основу Уредбе о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета Републике, високошколске установе се финансирају на основу броја првоуписаних студената у сваку годину студија. Како би се подстакао развој ИТ сектора Влада Србије је у мају  донела одлуку да се на факултетима који имају ИТ смерове запосли 163 наставника и сарадника више него што је предвиђено одлуком из 2015. године.

Loading