ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нема основа да инспекција врши надзор Факултета за пословне студије Мегатренд универзитета

Захтев да Министарство просвете изврши инспекцијски надзор Факултета за пословне студије Универзитета Мегатренд у Београду који се јуче појавио у јавности је неоснован и за проверу нострификације стране јавне исправе потребно је обратити се Универзитету те након тога одговарајућем факултету.

           Захтев је неосован, пре свега, јер је Закон о универзитету („Службени Гласник РС“ број 21/2002) који је био на снази до доношења Закона о високом образовању (″Службени гласник РС″, број 76/2005), а у време нострификације наведене дипломе, одредбама чл. 119. – 121. прописао поступак нострификације и еквиваленције диплома, односно јавних исправа стечених у иностранству.

Тај Закон није правио разлику да ли се нострификација врши ради запошљавања или наставка школовања, а утврђивање испуњености услова за нострификацију дипломе вршио је орган који је спроводио поступак нострификације.

           Наведени закон је упућивао да веће одговарајућег факултета спроводи поступак нострификације дипломе, односно утврђује еквивалентност стране школске јавне исправе, те да се услови и поступак нострификације, односно утврђивање еквивалентности стране школске јавне исправе ближе уређује статутом универзитета и факултета.

                       Закон о високом образовању (″Службени гласник РС″, број 88/2017, 27/2018 – други закон и 73/2018), који је сада на снази, прописује да се делатност високог образовања заснива на принципима, међу којима су аутономија;  уважавање хуманистичких и демократских вредности и националне и европске традиције и вредности културног наслеђа; поштовање људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих видова дискриминације.

                   У вези са наводима који су се појавили у јавности, потребно је обратити се Универзитету те након тога одговарајућем факултету за питања везана за ностификацију стране јавне исправе.

Loading