ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нормализација рада Прехрамбено угоститељске школе у Чачку

У Прехрамбено угоститељској школи у Чачку настава је нормализована након састанака државног секретара министарства просвете, науке и технолошког развоја Марка Миленковића са председником Скупштине Града Чачка, вршиоцем дужности директора Милицом Томић, председником синдиката школе Симонидом Стишовић и члановима колектива.

На састанку је договорено да Скупштина Града именује чланове Школског одбора  до 25.10.2017. године. Школски одбор ће чинити три запослена из колектива, три члана Савета родитеља и три представника локалне самоуправе. По формирању, школски одбор ће у  законском року расписати конкурс за избор директора школе.

Министар ће поштовати вољу колектива и Школског одбора приликом избора директора уколико кандидат испуњава компетенције и услове из новог Закона о основама система образовања и васпитања. До избора директора функцију руководиоца ће обављати досадашњи В.Д. директора Милица Томић.

Loading